Istorijat

ZEOLIT – KAMEN ŽIVOTA

Zeolit je prvi otkrio švedski mineralog Kronsted 1756. godine . . .

Dok je radio u jednoj topionici, primetio je da se otopljena ruda ponaša kao da ključa, tj. zapazio je da se zagrevanjem zeolita vlaga oslobadja uz penušanje. Rudu je nazvao “zeolithe” po grčkom “zein”(ključati) i “lithos”(kamen).

U prirodi zeoliti nastaju kada vulkanski pepeo dodje u kontakt sa vodom alkalne reakcije, pri čemu dolazi do brze kristalizacije.

Do sada je identifikovano preko 50 vrsta iz grupe ovih minerala, od kojih su najznačajniji: klinoptilolit, natrolit, šabazit i hejlandit – filipsit. Prirodni zeoliti su hidratisani alumosilikati alkalnih i zemnoalkalnih elemenata